<<< S19. BINT2PRO.83P

> >>

Dit programma bepaalt een Z-Betrouwbaarheidsinterval rond het verschil van twee proporties (%).
Een voorbeeld. Uit een steekproef van 150 nieuwe ondernemingen in de Randstad en 200 in de rest van Nederland bleek het aandeel I.T. bedrijven resp. 42% en 35% te zijn. Het 95% betrouwbaarheidsinterval wordt <- 0,033; 0,173>; het verschil van de twee proporties (0) ligt in dit interval dus mogen we niet concluderen dat er een significant verschil is (
a = 0,05) in de I.T. percentages. Zie ook S20: TEST2PRO.