S1. BINOMTBL.83P

> >>

Aflezen binomiale tabel, bijv:

Linkergrens=L;Rechtergrens=R. De standaarddeviatie wordt ook uitgerekend.
Theoretisch verwacht:

met