<<< S20. TEST2PRO.83P

> >>

Een toets voor het verschil van twee proporties (percentages). Een voorbeeld.
Uit een steekproef van 150 nieuwe ondernemingen in de Randstad en 200 in de rest van Nederland bleek het aandeel I.T. bedrijven resp. 42% en 35% te zijn. De vraag is, of dit verschil significant is (
a = 0,05) . Uit het antwoord blijkt
p = 0,18 > 0,05 dus wordt H0 niet verworpen.
Zie ook
S19: BINT2PRO.