<<< S21. BINT2GMZ.83P

> >>

Betrouwbaarheids z-interval voor het verschil van twee gemiddelden. (s bekend).
Een steekproef bij 150 gloeilampen van merk A gaf een gemiddelde levensduur van 1400 uur met een s.d. van 120 uur; een steekproef bij 200 gloeilampen van merk B gaf een gemiddelde levensduur van 1200 uur met een s.d. van 80 uur. Bepaal het 99% betrouwbaarheidsinterval van het verschil in brandtijd. Antwoord: 171 <
x1-x2 < 229 met 99% zekerheid.