<<< S22. TEST2GMZ.83P

> >>

Z-Toets voor het verschil van twee gemiddelden (met bekende s).
Op een spellingtest was de gemiddelde score van 32 jongens 72 met een s.d. van 8, terwijl 36 meisjes gemiddeld 75 scoorden met een s.d. van 6. Laat zien dat de meisjes significant beter scoorden met
a=0,05 maar dat dit niet geldt voor a=0,01. Antwoord: p=0,0416 < 0,05 maar > 0,01.