<<< S23. BINT2GMT.83P

> >>

Een t-betrouwbaarheidsinterval rond het verschil van twee gemiddelden (populatie onbekend).
Een bedrijf informeert naar de gemiddelde reistijd van een aantal werknemers. Een groep van 40 treinreizigers heeft een gemiddelde reistijd van 35 minuten met een s.d. van 4 minuten; de 30 ondervraagde werknemers die altijd met de auto naar hun werk gaan doen daar gemiddeld 31 minuten over met een s.d. van 7 minuten. Bepaal het 95% betrouwbaarheids interval rond het verschil in reistijd. Het antwoord is 4 ± 2,64 minuten. Zie ook
S24: TEST2GMT.