<<< S24. TEST2GMT.83P

>>>

Een toets over het verschil tussen twee gemiddelden. Aangezien de populatie onbekend is, moet hier een t-toets gebruikt worden. Zie ook S23: BINT2GMT. Een bedrijf informeert naar de gemiddelde reistijd van een aantal werknemers. Een groep van 40 treinreizigers heeft een gemiddelde reistijd van 35 minuten met een s.d. van 4 minuten; de 30 ondervraagde werknemers die altijd met de auto naar hun werk gaan doen daar gemiddeld 31 minuten over met een s.d. van 7 minuten. De vraag is, of de treinreizigers significant langer over hun reis doen. Uit het antwoord p=0,004 blijkt dat inderdaad het geval te zijn, want 0,004 < 0,05 (bijv).