<<< S29. SINT.83P

>>>

In Netwerk vwo B1, deel 5 bl.257 staat een praktische opdracht over Sinterklaas en het getal e. Lootjes trekken met Sinterklaas. Hoe groot is de kans dat niemand zichzelf trekt? Ook in het scholieren tijdschrift Pythagoras (dec1997) was hier een artikel aan gewijd.
Zie:
http://www.science.uva.nl/misc/pythagoras/jaargang/9798/dec97/sinterklaas.php3
De kansberekening hierachter is moeilijk, de formule echter is verrassend eenvoudig. Bij 5 personen bijvoorbeeld is de kans dat het trekken de eerste keer al direct lukt (niemand trok zichzelf) p = 0,367