<<< S2. BINORMAL.83P

> >>

Aflezen normale benadering binomiale tabel (incl. continuïteitscorrectie)
Bijvoorbeeld: