<<< S36. STATKLAS.83P

>>>

Statistiek van een klassenverdeling
De statistiek van een in klassen ingedeelde populatie.
Vooraf moeten de klasmiddens in L1 en de frequenties in L2 via [STAT] ingevoerd zijn.
De kwartielen, de mediaan, het gemiddelde en de standaarddeviatie kunnen via (interpolerende) berekening bepaald worden of via "spoorzoeken" met de cursor (eventueel inzoomen). Een idee van Ton van Amsterdam.