<<< S38. GEOMTR.83P

>>>

Uitgaande van kans p op succes is de kans P dat je na k pogingen voor het eerst succes hebt gelijk aan:
P = (1-p)k.p
H.M. Schouwenaar maakte hier een programmaatje van, hieronder een voorbeeld met p=0.4