<<< S3. DOBBEL2.83P

> >>

Simuleert het werpen met twee dobbelstenen; geeft er ook een histogram bij.
De theoretische verwachting is: