<<< S45. BALINBAK.83P

>>>

Dit is als het ware het spiegelbeeld van een vaasmodel MET teruglegging.
We verdelen, als voorbeeld, 50 ballen aselect over 100 vakjes. Sommige bakjes blijven leeg, andere hebben een of meer balletjes. De simulatie hiervan telt het aantal bakjes met respectievelijk 0, 1, 2, 3 balletjes. Na 10 simulaties ontstaat een verdeling die nagenoeg binomiaal is!
In theorie: binompdf(M,1/N,X).