<<< S48. DATING.83P

Twee geliefden proberen elkaar dagelijks te ontmoeten voor een innige omhelzing.
Beiden arriveren random tussen 17 en 18 uur bij het meeting point.
Afgesproken is om hoogstens 10 minuten te wachten op de ander.
Hoe groot is de kans op een omhelzing? Een simulatie.

De theoretische kans volgt uit de oppervlakteverhouding in het kansvierkant.
Stel dat het punt (x,y) de aankomsttijden weergeeft. Tussen de lijnen y=x+10 en y=x-10 liggen de punten die bijeen ontmoeting horen.
Bereken nu de oppervlakte van de ontmoeting-strook vergeleken met de totale oppervlakte.