<<< S4. GALTON.83P

> >>

Bootst het spijkerbord van Galton na. In de langzame variant (linkerplaatje)zie je de (helaas vierkante) knikkertjes zich opstapelen. De snelle variant (rechts) kan gebruikt worden voor de simulatie van een binomiaal kansexperiment. De kans op "rechtsaf" kan gevarieerd worden, zodat een scheve verdeling ontstaat.

Als de kans op "rechtsaf" p is, geldt voor de theoretische verwachting:
met
k= aantal keer rechtsaf, n-k = aantal keer linksaf

N.B.: een demo met een doorgaande stapeling (voor ouderavond of open dag) is te vinden op:
DMOGALTN.83P