<<< S5. GENDRIFT.83P

> >>

Bij kleine, geïsoleerde populaties kan de evolutie snel verlopen, waardoor nieuwe soorten gemakkelijk ontstaan. Dat heet genetische drift.