<<< S6. GROTEGET.83P

> >>

De wet van de "grote getallen". Als je een kansexperiment een groot aantal keren herhaalt, zal "op den duur" het gemiddelde, de fractie, steeds meer gaan lijken op de verwachte, theoretische waarde, de kans.
Na elke stap wordt het voortschrijdende gemiddelde berekend met een random kans p=0,5.