<<< S7. HYPGEOM.83P

> >>

Berekent steekproefkansen zonder terugleggen (de hypergeometrische kansverdeling).
Bijvoorbeeld. In een vaas liggen N=100 knikkers waarvan R=50 knikkers rood zijn;
berekend wordt de kans dat een greep van M=10 knikkers, X=5 rode knikkers bevat.
Vergelijk het antwoord met terugleggen (progr. S1 met N=10,P=0.5,L=R=5): 0.2461
Formule voor trekking ZONDER terugleggen:

Formule voor (binomiale) trekking MET terugleggen:

Een uitbreiding hiervan is het programma
HYPERGEO.83P dat de kansverdelingsfunctie geeft en ook de cumulatieve kansverdelingsfunctie.