<<< S8. INVBINOM.83P

> >>

Teruglezen van de binomiale tabel; als voorbeeld ingevoerd:
aantal n = 100; kans op succes = 0,2; Q=95% ligt links van X.
In dat geval is X<27