Statistiek/Kansrekening

S1 BINOMTBL: Aflezen binomiale tabel
S2 BINORMAL: Normale benadering binomiale verdeling
S3 DOBBEL2: Twee dobbelstenen gooien
S4 GALTON: Spijkerbord van Galton
S5 GENDRIFT: Simulatie genetische drift
S6 GROTEGET: Simulatie wet van de grote getallen
S7 HYPGEOM: Trekken zonder terugleggen
S8 INVBINOM: Teruglezen binomiale tabel
S9 MUNTEN: Simulatie werpen met max 5 geldstukken
S10 NORMATBL: Tabel van de normale verdeling
S11 SURVIVAL: Natuurlijke selectie gesimuleerd
S28 MONTY: Het drie deuren probleem
S29 SINT: Sinterklaas lootjes trekken
S30 BITRINOM: "Trinomiale" verdeling
S31 PASCMERE: Gokkans Pascal/Chevalier de Méré

S32 COMPLEET: Na hoeveel trekkingen is de rij compleet?
S33 KAARTEN2: Het twee kaarten probleem
S34 TAXI: Wat zag de getuige?
S35 BAYES: De regel van Bayes gesimuleerd

S36 STATKLAS: Statistiek van een klassenverdeling
S37 STOKIN3: De in drieën gebroken stok
S38 GEOMTR: De geometrische kansverdeling
S39 PROPOLYA: Het vaasmodel van Polya
S40 LOTOPVO: De kans op opvolgende lottonummers
S41 VAASMODL: Het vaasmodel gesimuleerd
S42 Kansspelletjes
S43 TREFKANS met dobbelsteen
S44 AANKOP met geldstuk
S45 BALINBAK: m ballen verdelen over n bakjes
S46 MAX2UITN: Pak 2 uit n nummers. Max?
S47 SIMULPI: Meting van pi met darts
S48 DATING: Kans op ontmoeting
S49 MATCHES: Hoeveel getallen vallen op hun plaats?

S50 STOMP: Hoe groot is de kans op een stompe hoek?
S51 STOKIN2: Hoe groot is het quotient kleinste/grootste?
S52 GROOTRIJ: Pak er een randomgetal uit, als dat groter is
S53 BENFORD: hoe vaak komt een eerste cijfer voor?
S54 DOBEFRON: de merkwaardige dobbelstenen van Efron
S55 SAMSPEL: samenwerking loont