Statistiek/Toetsen

S12A TOETSBIN: Nulhypothese toetsen, kritieke gebied (Binom Verd)
S12 TOETSNOR: Nulhypothese toetsen, kritieke gebied (Norm Verd)
S13 BINTGEMZ: z-Betrouwbaarheidsinterval (bekende populatie)
S14 TESTGEMZ: z-Toets op het gemiddelde van een bekende populatie
S15 BINTGEMT: t-Betrouwbaarheidsinterval (onbekende populatie)
S16 TESTGEMT: t-Toets op het gemiddelde van een onbekende populatie
S17 BINT1PRO: z-Betrouwbaarheidsinterval rond een proportie (%)
S18 TEST1PRO: z-Toets op een proportie (%)
S19 BINT2PRO: z-Betrouwbaarheidsinterval rond het verschil van 2 proporties
S20 TEST2PRO: z-Toets voor het verschil van 2 proporties
S21 BINT2GMZ: z-Betrouwbaarheidsinterval rond het verschil (s bekend)
S22 TEST2GMZ: z-Toets voor het verschil van 2 gemiddelden (s bekend)
S23 BINT2GMT: t-Betrouwbaarheidsinterval rond het verschil (s onbekend)
S24 TEST2GMT: t-Toets voor het verschil (s onbekend)
S25 CORRELA2: Hulp bij correlatie-regressie onderzoek (gepaarde data)
S26 TSTANOVA: Hulp bij variantie-analyse
S27 TSTCHIKW: Hulp bij c2 meting
S28 TSTCHINO: Vervangt normaal waarschijnlijkheids papier