<<< V12. UNIVERXY.83P
De oplossing van de twee vergelijkingen F(X,Y)=0 en G(X,Y)=0 wordt gezocht via iteratie.
Voorbeeld: x3+2x+2y-5=0 en 7x-y2-6=0; hieronder worden een paar van de "tussenoplossingen" getoond.