<<< V1. VGL2ONB.83P

> >>

Twee vergelijkingen met twee onbekenden. Bijvoorbeeld:
2x + 3y = 4 en
5x + 6y = 7 hebben de oplossing
x= -1 en y=2