<<< V2. VGLBREUK.83P

<<<

Een standaard gebroken vergelijking met lineaire teller en noemer wordt opgelost. Bijv.

heeft de oplossingen
x1 = -1 en x2 = -1 (een dubbele oplossing dus)