<<< V3. VGLCOS.83P

> >>

De standaard vergelijking cos x = a wordt opgelost.