<<< V9. VGSINCOS.83P

>>>

De standaard vergelijking a sin x + b cos x = c wordt opgelost.